Hakkımızda

1995-1996 öğretim yılında yüksek lisans programı ile faaliyete başlayan İşletme Bölümümüz, ilk lisans öğrencilerini 1996-1997 ve ilk doktora öğrencilerini 1999-2000 öğretim yıllarında kabul etmiştir.

Bölümümüzün 2015-2016 öğretim yılı itibariyle;

– Örgün ve ikinci öğretim Lisans programlarında toplam 1131,

– Tezli Yüksek Lisans programında 91,

– İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programında 155,

– Muhasebe Finansman Tezsiz Yüksek Lisans programında 49,

– Doktora programında 42,

olmak üzere toplam 1468 öğrencisi bulunmaktadır.

İşletme Bölümü kuruluşundan bu yana çok sayıda ulusal ve uluslararası akademik etkinliği gerçekleştirmiş, Avrupa’nın çeşitli üniversiteleri ile işbirliği içinde olmuştur. Bu işbirlikleri neticesinde Sokrates ve Erasmus değişim programları kapsamında yurt dışında öğrenimine devam eden öğrencilerimizin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Misyon ve Amaçlarımız

İşletme Bölümü’nün Misyonu, ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamaktır. Bunun için öncelikle öğrencilerini ülkesinin ve dünyanın iktisadi, sosyal ve beşeri sorunlarına kafa yorabilen; daha özellikli olarak ise günümüzün rekabetçi koşullarında özel ve kamu sektör örgütlerini başarıyla yönetecek çağdaş bilgi ve beceriye sahip, stratejik düşünen ve davranan yönetici adayları olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda ilkemiz, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi sürekli olarak sorgulamak ve geliştirmek; ayrıca insan yetiştirme süreçlerimizde hümanist değerleri önde tutmaktır.

Yönetim
Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Gökhan AKYÜZ tel: 310 1913
Bölüm Başkan Yardımcıları  
Doç. Dr. Koray ÇETİN tel: 310 1836
Doç. Dr. Janset AYTEMUR tel: 310 1912
Bölüm Sekreteri  
Aynur ÇİÇEK tel: 310 1819

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1819
Tel: 0 242 310 1833